Ask Emma Gebruiksvoorwaarden

Definities

1.1 “Bedrijf” verwijst naar Infinity Mobile BVBA, de partij die de mobiele applicatie en chatbot Ask Emma. Infinity Mobile is gevestigd in Hoogstraat 29, 9850 Nevele, geregistreerd in België, BTW nr. BE0640.980.849

1.2 “Handelaar” verwijst naar iedere persoon, firma, bedrijf of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die zich bij de dienst heeft ingeschreven.

1.3 “Services” verwijst naar de diensten die door het Bedrijf bij de aanvaarding van orders en betalingen voor producten van Klanten, en het verwerken en toezenden van deze orders aan de Handelaar, en diensten die als onderdeel van marketing voor Handelaar worden verricht.

1.4 “Klant” verwijst naar iedere persoon of partij die bestellingen bij de Handelaar plaatst via Ask Emma.

1.5 “Producten” omvatten alle goederen en diensten die het publiek kan verkrijgen bij de Handelaar door het gebruik van Ask Emma.

1.6 “Toepassing” verwijst naar een chatbot, mobiele website of mobiele toepassing waar een klant kan producten bestellen bij een geselecteerde lijst van Handelaren.

Belangrijke juridische kennisgeving

2.1 Deze pagina (samen met onze Privacy Policy), omschrijft de voorwaarden waarop Ask Emma diensten aanbiedt via de website https://www.askemma.eu en de Ask Emma (“Toepassing”). Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig voordat u bestellingen bij Handelaren plaatst, aangezien uw aankoop van producten op onze applicatie onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden. U zult begrijpen dat door het bestellen van producten via onze applicatie (nu en in de toekomst), u ermee instemt te zijn gebonden aan deze voorwaarden. Het gebruik van onze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2.2 Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en u zult op de hoogte worden gesteld van alle wijzigingen via een geschikte aankondiging op de Ask Emma website of Twitter. De wijzigingen worden toegepast op het gebruik van Ask Emma website nadat we een aankondiging hebben gedaan. Als u niet wenst de aangepaste voorwaarden en condities te accepteren dient u niet te blijven gebruikmaken van de Ask Emma applicatie. Als u doorgaat met het gebruik van Ask Emma na de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, toont uw gebruik van de Ask Emma applicatie aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

2.3 Gebruik van uw persoonlijke gegevens via onze applicatie wordt beheerst door ons Privacybeleid.

2.4 Ter voorkoming van twijfel, houd er rekening mee dat de verwijzingen naar “Toepassing” in deze Voorwaarden slaan op de lopende of toekomstige versie van onze website www.askemma.eu en de Ask Emma chatbot of andere toepassingen waardoor onze diensten bereikbaar zijn, in ieder geval gebruikt via huidige of toekomstige platform of apparaat (waaronder, zonder beperking, eventuele mobiele website, chatbot, mobile affiliate website of bijbehorende website voor toegang te krijgen tot onze website of diensten die tijdelijk worden ontwikkeld).

2.5 bij bestelling, in het winkelmandje scherm, wordt u gevraagd het vakje ter bevestigen van uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden aan te klikken. Begrijp alsjeblieft dat als u niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden, u dit vakje niet dient aan te vinken en u dient te stoppen met het gebruik van onze Toepassing.

Onze rol

3.1 Het Bedrijf biedt een systeem aan Klanten om hun bestellingen te communiceren met Handelaren in de Toepassing.

3.2 als Klant kan u toegang krijgen tot sommige delen van onze Toepassing zonder het maken van een bestelling en het registreren van uw gegevens bij ons. De meeste gebieden van onze applicatie zijn open voor iedereen.

3.3 Als u om het even welk deel van onze toepassing bezoekt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden, dient u onze applicatie onmiddellijk te verlaten.

Hoe maak ik een bestelling en hoe deze wordt verwerkt

4.1 nadat u uw bestelling hebt gekozen vanuit het menu van uw voorkeurshandelaar, krijgt u de kans om uw bestelling te bevestigen door te klikken op “doorgaan”, “bestelling bevestigen” of iets dergelijks. Let op: het is belangrijk dat u de informatie die u invoert op eventuele fouten corrigeert voordat u op deze knop klikt aangezien daarna eventuele fouten niet kunnen worden gewijzigd.

4.2 Indien op enig moment voor u op de knop “Doorgaan”, “bestelling bevestigen” of soortgelijke toets besluit dat u niet verder wilt gaan met uw bestelling, dient u de Toepassing te sluiten.

4.3 na ontvangst van uw bestelling, zal het Bedrijf beginnen met het verwerken van uw bestelling en sturen wij deze door naar de Handelaar. Na verwerking sturen wij u een bericht via chat bericht of e-mail om te laten weten dat de bestelling verwerkt is.

4.4 Indien de betaling die u verrichtte niet is toegestaan of niet geslaagd is, wordt u teruggebracht naar de vorige pagina en zijn wij niet verplicht de diensten of producten te leveren.

4.5 U hebt het recht om de bestelling te annuleren tot het moment dat de bestelling wordt verwezen naar de Handelaar. Momenteel is het niet mogelijk een restitutie voor een betaalde opdracht te doen.

4.6 Alle vragen over eten en drinken betreffende uw bestelling moeten worden gericht aan de specifieke Handelaar.

4.7 Nadat u een bestelling bij ons hebt gedaan, dan krijgt u een volgnummer (PIN-code) en de details van deze bestelling worden verzonden via een chatmessage of een mailtje. Houd er rekening mee dat dit een bevestiging is van uw bestelling, niet van de aanvaarding en de Handelaar heeft het recht een bestelling te weigeren.

4.8 aanvaarding van uw bestelling zal alleen gebeuren als wij u een extra e-mail/chat/push-melding zenden waarin bevestigd wordt dat de Handelaar uw bestelling heeft ontvangen en aanvaard. Indien u een email of chatbericht ontvangt dat de Handelaar niet in staat is uw order af te handelen, dan is uw bestelling geweigerd.

4.9 Indien u kiest voor take-away, wordt u tijdens het bestellen gevraagd een tijdsindicatie aan te geven wanneer u uw bestelling komt afhalen bij de Handelaar. Dit tijdstip wordt verzonden naar de Handelaar en u moet op het opgegeven tijdstip aanwezig zijn bij de Handelaar om uw product in ontvangst te nemen. Komt u veel later (bvb half uur) dan het overeengekomen tijdstip zal uw vraag tot restitutie (bijvoorbeeld omdat het warm eten koud is geworden) worden afgewezen.

Prijs en betaling

5.1 Alle product prijzen zijn inclusief BTW maar kan het zijn dat de Handelaar een digitale dienstenfooi vraagt. Indien dit het geval is, zal dit worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag, indien van toepassing.

5.2 onze Toepassing bevat een groot aantal menu’s en het is altijd mogelijk dat bepaalde menu’s verkeerd geprijsd zijn. Als de juiste prijs voor een bestelling hoger is dan de prijs die op onze applicatie, zal de Handelaar normaal contact met u opnemen alvorens u de betrokken order kan ophalen. Het Bedrijf is onder geen enkele beding verplicht om ervoor te zorgen dat de bestelling u wordt aangeboden aan de verkeerde (te lage) prijs, of u als Klant een compensatie te voorzien door de onjuiste prijsstelling.

5.3 Betaling moet gebeuren via online betaalmethoden als Bancontact, VISA, Mastercard, iDEAL, Paypal of andere betaalmiddelen zoals vermeld op onze applicatie.

5.4 Zodra uw bestelling is geaccepteerd, betekent dit een contract tussen de Klant en de Handelaar. Alle transacties met een mobiele betaalmethode worden verwerkt door een Payment Service Provider die fungeert als een tussenschakel voor de Handelaar.

5.5 Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en alle voedingsmiddelen en dranken zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

5.6 Een bestelling kan worden geannuleerd door een Handelaar zelfs na jouw ontvangst van een e-mail waarin de bestelling werd geaccepteerd. Het Bedrijf en onze Handelaren behouden zich het recht te annuleren, vóór of na acceptatie en waarschuwen u onmiddellijk van dergelijke annulering.

5.7 een korting kan worden toegepast op uw bestelling indien u een actiecode ter beschikking heeft die wordt geaccepteerd en gevalideerd door onze Toepassing.

Klacht

6.1 Het Bedrijf is volledig verantwoordelijk voor eventuele terugbetaling, restitutie en klachten, echter met inachtneming van de volgende bepalingen.

6.2 In het geval dat u een klacht heeft over de kwaliteit van het voedsel, drank of een dienst of product die door de Handelaar via onze applicatie is bezorgd (in take-away, eat-in of room service) dan moet elke vorm van compensatie worden nagestreeft bij de Handelaar.

6.3 Indien u niet tevreden met het antwoord van de Handelaar, moet u uw klacht bij het Bedrijf binnen de 48 uur na het plaatsen van uw bestelling via de Ask Emma toepassing bezorgen, inclusief vermelding van uw bestelnummer (PIN code).

6.4 Ons Customer Care-team zal uw klacht bestuderen en u een volledige terugbetaling bezorgen zodra uw klacht is doorgesproken met de Handelaar.

Licentie

7.1 De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s, chatbot en mobiele applicatie zijn onderworpen aan het auteursrecht en zijn eigendom van het Bedrijf. U bent van harte welkom om de webpagina’s te printen voor persoonlijk gebruik, maar geen deel van onze website, logo’s of handelsmerken kan worden gerepliceerd of overgebracht voor andere doeleinden.

7.2 Behalve de toestemming om toegang te krijgen tot de toepassing en het gebruik van de diensten in overeenstemming met deze voorwaarden, stemt u ermee in dat niets in deze voorwaarden u een recht op eigendom creëert of bezitter wordt van enige intellectuele eigendomsrechten in de presentatie of de indeling van de website of in andere software, content, informatie, gegevens of databanken via de toepassing of zijn gebruikt in of deel uitmaken van de diensten. Dit is inclusief maar niet beperkt tot eventuele gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken, servicemerken, logo’s, tekeningen, databankrechten, auteursrechten, rechten op domeinnamen of gegevens die eigendom zijn van of in het Bedrijf of een derde partij (“intellectuele eigendom”).

Servicetoegang

8.1 Het Bedrijf zal alle redelijke inspanningen doen om u toegang tot te verlenen tot de Ask Emma website, de Facebook bot en de Toepassing en dit 24 uur per dag zonder onderbrekingen. Van tijd tot tijd kunt u overlast hebben wegens bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud of problemen die buiten onze controle optreden bij leveranciers (bv. Payment Providers), door Facebook Messenger updates, communicatie, Internet, uw eigen computer/smartphone/tablet- of softwarestoringen.

8.2 Het Bedrijf kan niet garanderen dat onze applicatie constant beschikbaar is, en is niet aansprakelijk voor eventuele uitval of onderbreking in de Toepassing.

Bezoeker materiaal en uitvoering

9.1 andere dan persoonsgegevens die vallen onder het privacybeleid zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Het bedrijf zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot dergelijke materialen. Het Bedrijf en wie wij verkiezen zal kunnen kopiëren, openbaar maken, verspreiden, verwerken en dat materiaal en alle gegevens gebruiken, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere dingen die erin vervat is voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

LINKS NAAR EN VANUIT ANDERE WEBSITES

10.1 koppelingen naar websites van derden op onze applicatie worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak. Deze websites zijn niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet aansprakelijk voor de praktijken, de inhoud of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Een link impliceert op geen enkele wijze sponsoring of een samenwerkingsverband met de gelinkte site. Als u ervoor kiest om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico, en het Bedrijf zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op dergelijke websites aangeboden worden.

10.2 U mag een link naar onze website www.askemma.eu plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier die de reputatie van het bedrijf niet beschadigt of er voordeel uithaalt.

10.3 De vennootschap heeft het recht om de inkomende link toestemming ten alle tijden te negeren of af te wijzen.

DISCLAIMER

11.1 Hoewel de onderneming beoogt te verzekeren dat gegevens over deze toepassing nauwkeurig en accuraat zijn; kunnen wij niet verzekeren dat deze helemaal juist zijn. Het Bedrijf kan wijzigingen doorvoeren in de inhoud van onze applicatie, of aan de diensten en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment. Het materiaal op onze applicatie kan verouderd zijn, en het Bedrijf verplicht zich niet tot het bijwerken van deze informatie. In het bijzonder zijn wij niet gebonden dat de inlichtingen die door de Handelaren wordt weergegeven volledig correct en up-to-date is, inclusief informatie rond menu’s, prijs en geschatte beschikbare tijden.

11.2 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het wachtwoord dat u gebruikt om u aan te melden bij deze toepassing. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele illegale transacties aangegaan met uw naam en wachtwoord.

11.3 In geen geval dient u ooit uw paswoord, credit/debit card informatie met ons mee te delen. Wij behoeven alleen het nummer van uw bestelling.

11.4 LET OP: het Bedrijf probeert belangrijke productinformatie (beschrijvingen, prijzen, warmte en allergene waarschuwingen en andere informatie (“Menu Informatie”) door te krijgen van de Handelaren). Het is echter de Handelaar die eind verantwoordelijk is voor het verstrekken van deze menu informatie en dat deze naar waarheid is weergegeven. Als u twijfelt over allergie waarschuwingen, de inhoud van een product of enig ander menu informatie, dient u dit te bevestigen met de Handelaar alvorens te bestellen.

Beëindiging

12.1 Het Bedrijf kan uw gebruik van de Toepassing beëindigen of opschorten (in absolute discretie) door u hiervan schriftelijk te verwittigen (per e-mail).

12.2 Het is verboden om meerdere accounts te hebben voor gebruik door dezelfde persoon. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap.

12.3 Na beëindiging of opschorting van uw lidmaatschap dient u onmiddellijk gedownloade of afgedrukt uittreksels uit onze applicatie te vernietigen.

12.4 Wij wijzen u erop dat wij de mogelijkheid hebben tot opsporen van uw IP adres, en indien nodig contact opnemen met uw ISP (Internet Service Provider) in het geval van een vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

13.1 De vennootschap en elk van onze groepsmaatschappijen en de medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen, exclusief alle verplichtingen en verantwoordelijkheden voor elk bedrag of verlies of schade die zou kunnen voortvloeien jegens u of een derde partij (inclusief eventuele directe, indirecte, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, data, contracten, of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht bedrijfsstagnatie, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilde management of kantoor en of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als de verwachte) in verband met onze services onze applicatie of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze toepassingen, websites gekoppeld aan onze applicatie of het materiaal op deze websites.

13.2 De onderneming neemt de volledige verantwoording voor de inhoud van onze applicatie en voor de communicatie met de Handelaren zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Het customer care-team zal, afhankelijk van uw naleving van deze bepalingen en voorwaarden en samenwerking, alle redelijke inspanningen verrichten om eventuele problemen op te lossen die voortvloeien uit de indiening van bestellingen via onze toepassing, waaronder de verwerking van alle credit of debit card restituties en chargeback waar nodig. Houd er echter rekening mee hoewel wij de Merchant-record (MOR) en verantwoordelijk zijn voor het chargeback en restituties, het juridisch contract voor de levering/afhaling en aankoop van voedsel en dranken tussen u en de Handelaar is waarbij u uw bestelling plaatst. Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid dat de bestelde producten bij de Handelaar van bevredigende kwaliteit zijn, en dergelijke garanties worden afgewezen door het Bedrijf. Evenmin kan de vennootschap geen verantwoordelijkheid nemen dat de verwachte besteltijd vermeld op deze aanvraag juist zijn. Deze afwijzing heeft geen invloed op uw wettelijke rechten tegenover de Handelaren.

13.3 Indien uw gebruik van het materiaal op onze applicatie resulteert in noodzakelijk onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, aanvaardt u alle bijkomende kosten.

Aankoop Alcohol

14.1 Personen die alcoholische producten aankopen bij een Handelaar via Ask Emma, moeten minimum 18 jaar oud zijn. Door het plaatsen van een bestelling welke een of meerdere alcoholische dranken bevat, bevestigt u expliciet dat u 18 jaar of ouder bent. De Handelaar kan bij afhaling vragen een bewijs van leeftijd te tonen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

15.1 De Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid en iedere aangelegenheid met betrekking tot onze Toepassing wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil zal worden opgelost in uitsluitend de rechtbanken van België (arrondissement Gent).

Uw status

16.1 door het plaatsen van een bestelling via onze applicatie, verklaart u dat:

(a) U bent wettelijk in staat een bindend contract aan te gaan; en

(b) tenminste 18 jaar oud te zijn.

Schriftelijke mededelingen

17.1 toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie en communicatie die wij u zenden schriftelijk moet worden gedaan. Bij het gebruik van onze toepassing of het bestellen van producten via onze applicatie, accepteert u dat communicatie met ons steeds via electronische (digitale) weg zal verlopen. Wij zullen contact met u opnemen via e-mail of chat en u informatie verstrekken via mededelingen op onze website. Voor contractuele doeleinden, verklaart u zich akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan de wettelijke eis. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

18.1 De maatschappij zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (“Overmacht”).

18.2 In geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-happening, weglating of ongeval die redelijkerwijs niet in onze macht en omvat met name (zonder beperking):

  1. a) stakingen, lock-outs of andere acties;
  2. b) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet) of dreiging of voorbereiding van oorlog;
  3. c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakkingen, epidemie of andere natuurrampen;
  4. d) onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuig, motor transport of andere middelen van openbaar vervoer of eigen vervoer;
  5. e) onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;
  6. f) de besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van enige regering.